• تماس با ما

  نشانی: تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی- دفتر روابط عمومی – دبیرخانه استانی طرح داناب - کدپستی ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷

  تلفن : ۳۹-۳۳۳۸۲۲۳۵ ۰۴۱

  دورنگار: ۳۳۳۰۱۱۸۵

  سامانه پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲

  ایمیل دبیرخانه:  danab@azarwater.ir

  آدرس سایت شرکت آب منطقه ای:  www.azarwater.ir

  ایمیل مسابقات داناب: azardanab@yahoo.com

  آدرس سایت داناب در استان آذربایجان شرقی: danab.azarwater.ir