درباره طرح داناب


تعریف داناب

      داناب واژه‌ای است که از حروف ابتدایی عبارت طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب تشکیل شده است که مختص دانش‌آموزان مقطع دبیرستان است.

      داناب طرحی ملی است با هدف آموزش و ارتقای آگاهی عمومی دانش آموزان مقطع اول متوسطه در زمینه مسائل و چالش های آب کشور که با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش در سطح ملی و با تکیه بر مبانی علمی و به طور یکسان و هماهنگ در تمامی نقاط کشور اجرا می شود

      این طرح نیل به اهداف خود را از طریق آموزش هایی که جامعه پذیری مجدد آینده سازان کشور را با روش هایی که از یک طرف مهیج و مورد پذیرش نوجوانان هستند و از سوی دیگر مبتنی بر علم مداری می باشد، قرار داده است.

تاریخچه داناب

      این طرح پس از اجرای موفق در یکی از استان‏های کشور، در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در چند استان کشور به عنوان پایلوت اجرا شد. سنجش اثربخشی طرح در اجرای دوساله این طرح، حاکی از موفقیت آن بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آب، این طرح برای سال تحصیلی جاری ملی اعلام شده و به عنوان وظیفه مجمعی استان‏ها توسط مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تعیین شده است.

     اولین اجرای داناب در استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 91-90 بوده و برای دومین بار در سال تحصیلی 94-93، سومین بار در سال تحصیلی 95-96 اجرا شده و امسال نیز برای چهارمین بار در سال تحصیلی جاری (98-97) در این استان به اجرا درخواهد آمد.

 مخاطبان طرح

     با توجه به تغییر در ساختار نظام آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مخاطبین اصلی طرح داناب دانش آموزان مقطع دبیرستان هستند؛ اما باید گفت که در سطح دوم مخاطبان طرح معلمان، والدین و وابستگان دانش‌آموزان قرار دارند.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :