پیام مسئولان

پیام مسئولان 

      طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب که به اختصار از آن با عنوان داناب یاد می‌شود، براساس ایده‌ای علمی برگرفته از مطالعات جامع پیرامون طرح‌های فرهنگی و آموزشی، شکل گرفته و در سال تحصیلی ۹8-۹7 برای چهارمین سال در سطح استان با همکاری مشترک شرکت آب منطقه‌ای استان، اداره کل آموزش و پرورش استان و سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی اجرا خواهد گردید. آموزش، اطلاع رسانی و نیز آگاهی رسانی درباره وضعیت منابع آب و نیز وضعیت دریاچه ارومیه و راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف در بخش‌های مختلف شرب، صنعتی و بخصوص آب کشاورزی هدف عمده این طرح می‌باشد.

      با توجه به این که طرح‌های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه یکی از راهبردهای ستاد احیاء دریاچه ارومیه و دولت محترم تدبیر و امید است، دبیرخانه استانی داناب مستقر در شرکت آب منطقه‌ای استان نیز در این راستا  در صدد است تا موضوعات اصلی و مهم آب اعم از ارزش ذاتی و اقتصادی آب و... را در روندی نظام مند آموزش داده و آگاهی‌های لازم در خصوص مدیریت و کاهش نظام‌مند مصرف آب را مخاطبان خود انتقال دهد.

      سنجش اثر بخشی طرح  در سطح استان، حاکی از موفقیت‌آمیز بودن نسبی آن می‌باشد. بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آ‌ب، این طرح برای سال تحصیلی جاری نیز در سطح استان اجرا خواهد شد. امید است با همکاری معلمان عزیز و شما دانش‌آموزان بتوانیم در حفاظت از مدیریت منابع آب موجود موفق باشیم ان شاءا...

 

 یوسف غفارزاده                                                                جعفر پاشایی                                نجف قراچورلو

         مدیر عامل شرکت                                                     مدیر کل آموزش و پرورش                    رئیس پژوهشکده توسعه و

آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی                                                آذربایجان شرقی                        برنامه ریزی جهادانشگاهی

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :