تماس با ما

تماس با ما

نشانی: تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی- دفتر روابط عمومی – دبیرخانه استانی طرح داناب - کدپستی ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷

تلفن : ۳۹-۳۳۳۸۲۲۳۵ ۰۴۱

دورنگار: ۳۳۳۰۱۱۸۵

سامانه پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲

ایمیل دبیرخانه:  danab@azarwater.ir

آدرس سایت شرکت آب منطقه ای:  www.azarwater.ir

ایمیل مسابقات داناب: azardanab@yahoo.com

آدرس سایت داناب در استان آذربایجان شرقی: danab.azarwater.ir

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :